Juramantul inventatorului

18 March 2021

    #entrepreneurship
    #leadership
    #technology
post image

Ca un bun profesionist, cu pricepere, cu iscusință și cu aplecare spre viitor, jur să:

 

Țin minte că cei ce vor întrebuința inovația mea și munca mea, utilizatorii, nu sunt doar un număr, un obiectiv sau un mijloc de a obține profit, ci sunt ființe individuale, inteligente, demne de considerație și respect, înzestrate cu discernământ, cu liber arbitru și cu potențial de a învăța.

 

Voi manifesta considerație pentru instrumentele, mijloacele și metodele, codul și practicile, pe care acum le am în bună și liberă folosință datorită inovatorilor dinaintea mea. Îmi voi manifesta recunoștința față de cei dinainte împărtășindu-mi cunoașterea, îndeletnicirile și priceperea cu generațiile mai tinere.

 

Îmi voi pune priceperea și ingeniozitatea în slujba bunăstării utilizatorului final și a comunităților din care acesta face parte. Mă voi împotrivi atunci când sarcinile care îmi sunt solicitate contravin acestor țeluri.

 

Nu voi promite beneficii înainte să fiu sigur că le-am măsurat în mod corect, complet și robust, în cel puțin trei feluri diferite. Nu voi folosi lipsa de pricepe a utilizatorilor pentru a-i conduce pe un făgaș despre care știu, fără de tăgadă, că le face rău, că le împietează un bine sau că îi împiedică din a-și manifesta, în prezent sau în viitor, libertatea.

 

Nu îmi va fi rușine să recunosc, cu voce tare, când nu știu. Voi avea încredere să caut informații și ajutor de la colegi de breaslă sau de la alți profesioniști de o încredere dovedită. Voi primi și voi oferi cu încredere critică constructivă.

 

Voi respecta dreptul celor care îmi vor întrebuința munca de a avea o viață în afara tehnologiei. Nu îmi voi manipula utilizatorii făcând uz sau abuz de slăbiciunea lor, expunerea lor sau lipsa lor de cunoaștere. Nu mă voi ascunde după documente seci, declarații interminabile, termeni abstracți și condiții obscure, pe care deja știu sau presupun că nu le va înțelege niciunul dintre utilizatorii mei. 

 

Nu voi îngădui să se interpună între datoria mea față de utilizatorii muncii mele consideraţii de naţionalitate, rasă, religie, partid, stare socială sau alte alegeri private. Nu voi folosi discriminarea sau segregarea ca mijloc de a-mi urmări obiectivele. Voi angaja mijloacele științifice și tehnice necesare pentru a elimina discriminarea implicită și ascunsă în jurnalele, procesoarele sau canalele pe care le voi avea în gestiune.

 

Voi împărtăși în mod echitabil succesul inovației mele cu colegii de breaslă, dar mai ales cu persoanele care contribuie la infrastructură și la comunitate, dar și cu domeniile educaționale/științifice care au făcut acea inovație posibile.

 

Voi ține minte că, alături de utilizatorii inovației mele, toți împărțim aceeași planetă, pe care suntem datori să o îngrijim și pentru generațiile următoare. Să folosim de acum tehnologia și inovația pentru a reduce consumul global către un echilibru sustenabil. Inovația care nu are măcar un plan de convergență la o amprentă de carbon negativă sau cel-mult-zero este opusul inovației.

 

Îmi voi onora promisiunile profesionale și secretul profesional, dar niciodată cu costul unui rău previzibil sau evitabil adus utilizatorilor de bună-credință sau comunității, în ansamblul ei.

 

Promit să nu îmi las inovațiile sau munca închise într-un sertar, chiar dacă ele sunt cod, diagrame, exemple utile sau notițe despre experimente eșuate. Mă angajez să public și să expun munca mea, după ce constat că nu mă mai ocup de ea, în timp util pentru a le putea fi util și altora.

 

Cunoașterea și inovația aparțin în primul rând omenirii.

Author:
Stoicescu Andrei
CTO